ENGLISH
当前位置: 学院首页 > 党建工会 > 工会活动 > 正文

参加公卫工会平谷桃花节采摘活动有感

发布日期: 2009-04-16
 
 
平谷桃花节,
春雨清晨歇,
身形来放牧,
采摘释心结。
含苞欲放的露水桃花
含苞欲放的露水桃花                        小兰花                              小花的舞姿
                        
                        社会医学与健康教育系
                        钮文异 
                        2009-4-11