ENGLISH
当前位置: 学院首页 > 教学事务 > 研究生 > 正文

2019年北京大学本科生转入预防医学专业结果的公示

发布日期: 2019-05-24

依据北京大学医学部本科生转换专业的有关规定在学生本人申请的基础上,经公共卫生学院转入资格审核、笔试和面试环节,共有1名学生通过考核,获得转入预防医学专业的资格。具体结果公示如下:

 

  学号               姓名       性别       原年级\专业        转入后学制

1510608301      马泽红       男      2017级护理专业        五年制

 

 

自即日起5个工作日内,如有异议,请及时与公卫学院教办联系。

接待地址:医学部公卫楼239房间

接待电话82801185

 

 

   北京大学公共卫生学院

2019524