ENGLISH
当前位置: 学院首页 > 教学事务 > 本科生 > 正文

2024年北京大学本科生转入预防医学专业结果的公示

发布日期: 2024-05-21

依据北京大学医学部本科生转换专业的有关规定,在学生本人申请的基础上,经公共卫生学院转入资格审核、笔试和面试环节,共有1名学生通过考核,获得转入预防医学专业的资格,具体结果公示如下:


 学号     姓名  性别    原年级、专业     转入学制

2210120103  王思佳  女    2022级医学英语     五年制


自即日起5个工作日内,如有异议,请及时与公共卫生学院教办联系。

接待地址:医学部公共卫生学院239办公室

接待电话:82801185


                          北京大学公共卫生学院

                            2024年5月21日